Array
(
  [BIG] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/01e/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [IS_SKU] => N
        )

      [1] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [2] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [3] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [4] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [5] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [6] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [7] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [8] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [9] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [10] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [11] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7842
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7842
        )

      [12] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7884
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7884
        )

      [13] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/01e/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7954
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7954
        )

      [14] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7959
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7959
        )

      [15] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7976
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7976
        )

      [16] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7980
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7980
        )

      [17] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8fa/lwsdj2sx9fv91vnen5x4sujzov0k4bat.png
          [WIDTH] => 493
          [HEIGHT] => 493
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 11466
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 11466
        )

    )

  [NORMAL] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/01e/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [IS_SKU] => N
        )

      [1] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [2] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [3] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [4] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [5] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [6] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [7] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [8] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [9] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [10] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [11] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/72a/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7842
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7842
        )

      [12] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8f3/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7884
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7884
        )

      [13] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/01e/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7954
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7954
        )

      [14] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/dc9/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 540
          [HEIGHT] => 540
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7959
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7959
        )

      [15] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/91e/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 470
          [HEIGHT] => 470
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7976
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7976
        )

      [16] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/2ad/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 1050
          [HEIGHT] => 1050
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7980
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7980
        )

      [17] => Array
        (
          [SRC] => /upload/iblock/8fa/lwsdj2sx9fv91vnen5x4sujzov0k4bat.png
          [WIDTH] => 493
          [HEIGHT] => 493
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 11466
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 11466
        )

    )

  [SMALL] => Array
    (
      [0] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/01e/60_60_1/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [IS_SKU] => N
        )

      [1] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/72a/60_60_1/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [2] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91e/60_60_1/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 59
          [HEIGHT] => 59
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [3] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8f3/60_60_1/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [4] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2ad/60_60_1/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [5] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/dc9/60_60_1/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [6] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/72a/60_60_1/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [7] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91e/60_60_1/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 59
          [HEIGHT] => 59
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [8] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8f3/60_60_1/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [9] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2ad/60_60_1/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [10] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/dc9/60_60_1/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 6659
          [ADDITIONAL_PIC] => Y
        )

      [11] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/72a/60_60_1/72a0b109e1db569ca37e591b06d19427.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7842
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7842
        )

      [12] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8f3/60_60_1/8f37091686ada098f103835ec9173e7c.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7884
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7884
        )

      [13] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/01e/60_60_1/01e502e89ea24c51cc8d7ebde5d43692.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7954
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7954
        )

      [14] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/dc9/60_60_1/dc9d0fea3c24b64e13f5229da2a2d3da.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7959
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7959
        )

      [15] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/91e/60_60_1/91e0c4493564e351a54bf195645c8e72.jpg
          [WIDTH] => 59
          [HEIGHT] => 59
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7976
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7976
        )

      [16] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/2ad/60_60_1/2adf4d0d8752b0ef43c1922360f52d95.jpg
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 7980
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 7980
        )

      [17] => Array
        (
          [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/8fa/60_60_1/lwsdj2sx9fv91vnen5x4sujzov0k4bat.png
          [WIDTH] => 60
          [HEIGHT] => 60
          [DESCRIPTION] => 
          [PRODUCT_ID] => 11466
          [IS_SKU] => Y
          [SKY_ID] => 11466
        )

    )

)
Печенье Товары производителя BombBar
BombBar

Низкокалорийное протеиновое печенье Bombbar (40 гр.)

89 ₽
Начислим +4 за покупку
BomBBar - производитель максимально полезных продуктов питания для Вашего здоровья. Наша миссия заключается в том, чтобы Вы получали огромное...
Подробнее
Вкус:
Вкус
 • Вишня
 • Фисташка
 • Черника-Смородина
 • Шоколадный Брауни
 • Творожное
 • Кокос
 • Апельсин-Имбирь
 • Безопасная оплата. Онлайн или при получении
 • Бесплатная доставка от 2000 рублей по Екатеринбургу
 • Доставка по России (СДЭК , Почта России)
Товар сейчас в наличии в:

Описание товара

BomBBar - производитель максимально полезных продуктов питания для Вашего здоровья. Наша миссия заключается в том, чтобы Вы получали огромное удовольствие от употребления BomBBar, делали это в любое время и с пользой для здоровья. BomBBar - в основном состоит из молочных белков (концетрат сывороточного белка, казеин) и клетчатки (изомальтоолигосахарид). Без сахара, без глютена, без консервантов, без красителей - полностью натуральный (не содержит ГМО).

Состав товара

Размер одной порции 40 гр
Пищевая ценность 108 ккал
Белок 10 гр
Жиры 4.2 гр
Углеводы 5.2 гр
Ингредиенты: белки молочные (концентрат сывороточного белка, концентрат молочного белка), отруби овсяные(содержат глютен), изомальтоолигосахарид, молочный шоколад (водорастворимые волокна кукурузы, какао масло, какао тертое, молоко сухое обезжиренное, эмульгатор(соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, подсластитель(сукралоза)), вода, подсластитель(эритрит), какао порошок, растительное масло, продукты яичные (меланж яичный), соль, ароматизаторы натуральные, регуляторы кислотности (гидрокарбонат натрия(сода пищевая), лимонная кислота), эмульгатор(соевый лецитин), антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза), консервант (сорбат калия).
Содержит глютен. Содержит эритрит, при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие
Может содержать незначительное количество арахиса, миндаля, кешью, фундука, фисташки, грецкого ореха.

Наличие товара в магазинах

Требуется предварительный заказ на сайте
Адрес Наличие Контакты магазина График работы
 • Екатеринбург ТРЦ Академический ул. Краснолесья, 133
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 22:00
 • Екатеринбург ТЦ Омега ул. Космонавтов, 41
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 9:00 - 21:00
 • Екатеринбург ТРЦ Парк Хаус ул. Сулимова 50
  Наличие:
  Контакты магазина: +7(343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 22:00
 • Екатеринбург ТЦ Апельсин ул. Блюхера, 39
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 22:00
 • Екатеринбург ТЦ Кировский ул. Сыромолотова, 22
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 22:00
 • Екатеринбург ТЦ КИТ ул. Амундсена, 65
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 21:00
 • Екатеринбург р-н Центральный стадион ул. Малышева, 1
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 21:00
 • Екатеринбург Склад Склад
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24
 • Нижний Тагил ТЦ Кит ул. Черноисточинское шоссе, 49
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (3435) 215-315

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 21:00
 • Екатеринбург ТРЦ Veer Mall ул. Космонавтов, 108Д
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 22:00
 • Екатеринбург р-н Южный автовокзал ул. Степана Разина, 76
  Наличие:
  Контакты магазина: +7 (343) 243-66-24

  График работы: Пн. - Вс. 10:00 - 21:00
Товара нет в наличии

Отзывы

0
(0)

Отзывов ещё нет, будьте первыми!

Расскажите о преимуществах и недостатках товара.
Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.

Оставить отзыв